...ที่ตั้งสำนักงาน
        สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน  ตั้งอยู่ท 38/21 ถนนหัวหินหนองพลับ  ตำบลหัวหิน
อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ : 032-512 458  Fax. : 032-512 458
E-mail : huahin@doae.go.th


...ประวัติความเป็นมา


        หัวหิน  มีเรื่องเล่าขานกันว่าราวปี พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งของเมืองเพชรบุรีแห้งแล้งกันดารมาก ราษฏรกลุ่มหนึ่งจึงทิ้งถิ่นย้ายลงมาทางใต้ จนมาถึงบ้านสมอเรียงซึ่งอยู่เหนือขึ้นมาจากเขาตะเกียบและบ้านหนองแกหรือบ้านหนองสะแกที่บ้านสมอเรียงนี้
มีหาดทรายชายทะเลแปลกกว่าที่อื่น คือมีกลุ่มหินกระจัดกระจายอยู่อย่างสวยงามทั้งที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสำหรับทำไร่ทำนาการประมงบรรพชนเหล่านี้จึงเป็นเสมือนผู้ที่ลงหลักปักเสาสร้างบ้านหัวหินขึ้น
กลายเป็นหมู่บ้านที่เรียกกันแต่แรกว่า “ บ้านสมอเรียง ”

        พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์ (พระองค์เจ้าชายกฤษดาภินิหาร ต้นราชสกุลกฤดากร)
เป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สร้างตำหนักหลังใหญ่ชายทะเลด้านใต้ของหมู่หิน (ปัจจุบันอยู่ติดกับโรงแรม
โซฟิเทลฯ) และประทานชื่อตำหนักว่า “แสนสำราญสุขเวศน์” ปัจจุบัน คือ Baan Laksasubha ต่อมา
ทรงปลูกอีกหลังหนึ่งแยกเป็นแสนสำราญและสุขเวศน์เพื่อไว้ใช้รับเสด็จเจ้านายพร้อมกับทรงสร้าง
เรือนขนาดเล็กใต้ถุนสูงอีกหลายหลังซึ่งต่อๆมาคือ“บังกะโลสุขเวศน์”ทรงขนานนามหาดทรายบริเวณตำหนัก
และหาดถัดไปทางใต้เสียใหม่ว่า“หัวหิน”เป็นคนละส่วนกับบ้านแหลมหินเดิมโดยมีกองหินชายทะเลเป็นที่หมาย
แบ่งเขต ซึ่งบ้านแหลมหินเดิมมีเขตด้านใต้ถึงเพียงแค่ต้นเกดใหญ่ชายทะเล (ปัจจุบันอยู่หน้าโรงแรมโซฟิเทลฯ
มีศาลเทพารักษ์ใหญ่) เท่านั้น ไม่ถึงที่ดินของเสด็จในกรมฯ ครั้นเมื่อวันเวลาผ่านไป ชื่อ “หัวหิน” ก็แผ่คลุมทั้งหาด
ทั้งตำบลจนขยายเป็นอำเภอหัวหิน

        ส่วนที่ดินแปลงที่อยู่ตรงหมู่หินชายทะเลเป็นของสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถซึ่งทรงสร้างตำหนักใหญ่ขึ้นถึงสองครั้งครั้งแรกคือตำหนักขาวครั้งหลังคือตำหนักเทาและเรือนเล็ก
อีกหลายหลังซึ่งก็คือบ้านจักรพงษ์ในเวลาต่อมา ปัจจุบันคือโรงแรมเมเลีย ซึ่งได้เปลี่ยนผู้ดำเนินการเป็น
โรงแรมฮิลตัน

        ในช่วงเวลาเดียวกันกับการสร้างพระราชวังไกลกังวล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ต้นราชสกุลบุรฉัตร ก็ได้จัดสร้างตลาดฉัตร์ไชยขึ้นในที่ดินพระคลังข้างที่ โดยออกแบบให้มีหลังคารูปโค้งครึ่งวงกลม
ต่อเนื่องกัน 7 โค้ง เพื่อสื่อความหมายว่าเป็นการสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 7 ทั้งตัวอาคารและแผงขายสินค้าเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตัวตลาดโล่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดว่าเป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะที่สุดของประเทศไทยในขณะนั้น ชื่อตลาดฉัตร์ไชยนี้มาจากพระนามเดิมของพระองค์ คือพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรนั่นเอง ต่อมาตลาดฉัตร์ไชย
และโรงแรมรถไฟ หรือโฮเต็ลหัวหินก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของชายทะเลหัวหิน ส่วนพระราชวังไกลกังวลนั้นถือว่า
เป็นสถานที่อันควรสักการะบูชา มากกว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

        นับตั้งแต่มีการสร้างทางรถไฟสายใต้แล้วเสร็จ เชื่อมต่อกับชายแดนของประเทศมาเลเซีย หัวหินก็มีชื่อเสียง
ว่าเป็นสถานที่พักตากอากาศอันลือชื่อของไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน ว่ายน้ำ ตกปลา และตีกอล์ฟ
เนื่องจากมีสนามกอล์ฟ หัวหินรอยัลกอล์ฟ ซึ่งจัดเป็นสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย
อีกด้วย


...เนื้อที่/อาณาเขต

        อำเภอหัวหินตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ (จังหวัดเพชรบุรี)
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอปราณบุรี
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (สหภาพพม่า)


...การปกครองส่วนภูมิภาค

         อำเภอหัวหินแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่
1. หัวหิน          (Hua Hin)
2. หนองแก       (Nong Kae)
3. หินเหล็กไฟ    (Hin Lek Fai)
4. หนองพลับ     (Nong Phlap)
5. ทับใต้          (Thap Tai)
6. ห้วยสัตว์ใหญ่ (Huai Sat Yai)
7. บึงนคร         (Bueng Nakhon)

...การปกครองส่วนท้องถิ่น

        ท้องที่อำเภอหัวหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

เทศบาลเมืองหัวหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแกทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองพลับ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองพลับ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพลับ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองพลับ)
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับใต้ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงนครทั้งตำบล


...สถานที่ท่องเที่ยว

    หาดหัวหิน
    สถานีรถไฟหัวหิน
    ตลาดโต้รุ่งหัวหิน
    เขาตะเกียบและเขาพิทักษ์
    จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ
    ถ้ำไก่หล่น
    น้ำตกป่าละอู่
    วัดห้วยมงคล
    หมู่บ้านช้าง
    สนามกอล์ฟหัวหิน
    โรงแรมรถไฟหมายเหตุ      วังไกลกังวลทรงตั้งขึ้นเป็นที่ประทับส่วนพระองค์  ห้ามมิให้ผู้ไม่มีกิจธุระเกี่ยวข้องเข้าชมและกระทำการใด ๆ เนื่องจากมีการขึ้นประกาศเป็นรโหฐาน  แต่ยังคงให้ผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย เข้าไปใช้พื้นที่ ทะเลน้อยได้ และทรงประทาน พื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษของโรงเรียนไกลกังวลได้